Undgå tomgangskørsel

En bilmotor i tomgang forbruger energi lige ud i den blå luft. Derfor er det vigtigt, at du stopper motoren, når du standser bilen. Det er ikke bare godt for miljøet pga. det reducerede brændstofforbrug, det kan faktisk betyde en betragtelig besparelse i brændstofomkostninger for dig over tid. Nyere bilmodeller har en teknik, der modvirker denne form for spild af brændstof. Den indebærer, at motoren automatisk slås fra ved stilstand, og derefter igen startes fx ved førerens berøring af speederen som tegn til igangsættelse. 

Undgå første gear

Første gears eneste funktion er at sætte bilen i gang, også op ad stejle skråninger. Kørsel i første gear bruger uforholdsmæssigt meget brændstof, og derfor er det en god ide at skifte til et højere gear hurtigst muligt efter stilstand. Dette skal gerne gøres inden for nogle få meter. 

Bliv i et højt gear så længe som muligt

Kørsel i et lavt gear giver alt andet lige bilen et godt omdrejningsmoment, men det er samtidig mere brændstofforbrugende. Dette gælder ikke kun ved igangsætning i første gear. Vælg derfor det højest mulige gear, selv ved lav hastighed. Lær din bil at kende, og prøv dig frem med forskellige gear ved forskellige hastigheder. Langt de fleste moderne biler klarer fint at køre ned til 50 km/t i femte gear. Hvis du fornemmer, at din bil ikke responderer på speederinput eller kører hakkende, bør du geare ned. 

Planlæg din køretur

Jo bedre du planlægger din køretur, jo mere brændstoføkonomisk bliver den. En af de vigtigste faktorer for dit brændstofforbrug er dit antal af stop undervejs. Standsning og igangsætning er meget energikrævende. Hvis du kan køre med en konstant hastighed og undgå unødvendige pauser, er det klart at foretrække. Planlæg din tur med så lange køreperioder mellem pauserne som muligt, så sparer du både tid, brændstof og penge.

Brug motorbremse

Motorbremsning betyder, at du benytter bilens motor til at sænke hastigheden frem for at bruge bremsepedalen. Der er flere fordele ved denne teknik. Først og fremmest mindsker du brændstofforbruget ved længere nedbremsninger. For det andet undgår du slid på bremseklodserne, hvilket forlænger bremsernes levetid. Du motorbremser ved at slippe speederen helt og lade motorens omdrejningstal falde til ca. 1.200 o/min., hvorefter du skifter et gear ned. Din bil kan trille længere end du tror med denne teknik, og teknikken fungerer særligt godt i sving.

Giv ikke køb på sikkerheden

Trafiksikkerhed bør altid have højere prioritet end miljøvenlighed. Hvis du kan udvise økonomisk og miljøvenlig kørsel, så har det flere fordele både for tegnebogen og miljøet. Der er imidlertid ingen sparede kroner eller reduceret miljøbelastning, som det er værd at risikere livet for.