Hvordan laver jeg en aftaleændring?

Kontakt os på batterileje@renault.com

Hvad skal jeg gøre, hvis mit batteris ladekapacitet er faldet til under 75% af den oprindelige kapacitet?

Kontakt en godkendt Z.E.-forhandler og få batteriet målt igennem. Vigtigt: Hvis batteriet viser sig at have tilstrækkelig ladekapacitet, betaler Renault Finance Nordic ikke udgiften til målingen. 

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg vil sælge min bil?

Ved evt. ejerskifte er det vigtigt at gøre den nye ejer opmærksom på, at batteriet er lejet, og at køberen skal underskrive en lejeaftale. Batterilejeaftalen står i sælgers navn, indtil en ny aftale er underskrevet af køber, indsendt til os samt godkendt af os.

Kontakt os via e-mail på batterileje@renault.com med information om bilens registreringsnummer samt navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse for både sælger og køber. 

Så ved vi, at bilen skal sælges, at der skal laves en ny aftale, og at den gamle aftale skal opsiges. Vi laver derefter en ny aftale, og sender den til den nye ejer af bilen. 

Hvordan kan jeg tegne forsikring for mit batteri?

Overvej at spørge dit forsikringsselskab, om de tilbyder batteriforsikring. Vi anbefaler Renault Forsikring, som er Renault Finances samarbejdspartner. 

Hvad sker der ved lejeaftalens udløb?

Aftalen forlænges en måned ad gangen, indtil du i givet fald bekræfter, at du vil opsige aftalen og indgå en ny aftale.

Skal jeg betale batterileje, hvis min bil ikke er i brug i en periode?

Batterilejeaftalen løber uændret, men du kan kontakte os på batterileje@renault.com for at lave en aftaleændring med lavere kilometertal og pris. 

Rækkevidde

Hvad er den godkendte rækkevidde?

Rækkevidden er målt efter europæisk NEDC-standard. NEDC (New European Driving Cycle) er en fælles standard for måling af forurening og energiforbrug i Europa. Standarden fungerer som målemetode for alle typer af køretøjer med brændstof-, el- eller hybridmotor, og den er baseret på identiske testkørsler. Standarden kan derfor give en objektiv måling af forskellene mellem bilmodeller fra forskellige producenter. Testen består af to dele. Bilen placeres i et testapparat med rullefunktion, og en bykørselscyklus (ECE-15) gennemkøres tre gange, efterfulgt af en landevejskørselscyklus. De gennemsnitlige måleværdier fra disse fire cyklusser giver en gennemsnitlig teoretisk rækkevidde. 

Hvorfor er der så stor forskel mellem den faktiske og den godkendte rækkevidde?

Den faktiske rækkevidde adskiller sig fra den godkendte rækkevidde på grund af variabler, der har med den faktiske brug af bilen at gøre: kørestil, rejsetype, hastighed og temperaturforhold. Det er årsagen til, at det giver mening at tale om den faktiske rækkevidde.

Hvordan kan jeg på forhånd vide, om bilen har tilstrækkelig rækkevidde?

Vi tilbyder forskellige online elbilstjenester, som hjælper dig med at maksimere din rækkevidde. Du kan endda gøre det via fjernbetjening med My Z.E. Connect: Uanset hvor du befinder dig, kan du få vist opladningsniveau og rækkevidde for din Renault elbil, og du kan ydermere få information om igangværende opladning samt historik for de seneste opladninger. Vær opmærksom på, at din kørestil påvirker din elbils rækkevidde. 

Her følger nogle enkle råd, der kan hjælpe dig med at øge rækkevidden: 

• Nedsæt hastigheden og undgå unødig acceleration. 
• Kør jævnt og følg med trafikken. 
• Hold så vidt muligt en jævn hastighed. Begræns hastigheden ved at undgå acceleration, også ved kørsel ned ad bakke.
• Planlæg din kørsel.
• Brug bilens regenerative bremsesystem. Slip først speederen for at sænke hastigheden mest muligt, og brems derefter ned til stilstand. 

Hvordan holder jeg styr på rækkevidden under kørsel?

Når du sidder bag rattet i din Renault elbil, kan du aflæse det øjeblikkelige energiforbrug på bilens instrumentpanel. Den tilbageværende rækkevidde under hensyntagen til batteriets opladningsniveau og gennemsnitsforbruget vises også på instrumentpanelet. Du kan også aflæse opladningsniveau og resterende rækkevidde via fjernstyring fra en computer eller smartphone med tjenesten My Z.E. Connect, som er standardudstyr i alle Renault ZOE-modeller. 

Hvordan forøger jeg rækkevidden?

Du kan forøge rækkevidden på flere måder. 

Det vigtigste er din kørestil. For at kunne øge rækkevidden og udnytte bilens regenerative bremsefunktion fuldt ud må du køre med omtanke og hensyntagen til miljøet: Planlæg din kørsel, brug motorbremse, kør forstandigt og forudseende... 

Følg rådene på din R-LINK tablet. Efter hver køretur analyseres turens data, og du får gode råd til forøgelse af rækkevidden. 

Du kan aktivere ECO-mode for at øge rækkevidden yderligere. Bilens dynamiske ydelse samt effekten til aircondition og opvarmning reduceres dermed for at give dig nogle ekstra kilometer. Få op til 8-10 % ekstra rækkevidde. 

Hvordan påvirkes rækkevidden af trafikpropper?

Når du starter din elbil, hører du ingen motorlyd. Motoren kører nemlig ikke ved stilstand. Det samme gælder i trafikpropper. Elmotoren forbruger kun energi, når bilen kører. Når bilen holder stille, bruges der kun energi til bilens øvrige udstyr som fx opvarmning og aircondition. Ved køkørsel må du jævnligt standse og så køre lidt igen. Den form for kørsel er harmløs, hvis din elbil genvinder energien ved nedsættelse af hastigheden og bremsning (til forskel fra de fleste diesel- og benzinbiler). 

Kan rækkevidden påvirkes af elektronisk udstyr i bilen?

Elektronisk udstyr påvirker kun din Renault elbils rækkevidde marginalt. De fire faktorer, der har størst indflydelse på elbilers rækkevidde, er: rejsetype, hastighed, temperaturforhold (og brug af aircondition eller opvarmning) samt kørestil. 

Hvordan fungerer batteriet?

Elbilbatterier er lige som andre batterier dårligere til at holde på opladningen i koldere omgivelser end ved stuetemperatur. Renault ZOE er dog testet ved -20°C i den svenske by Kiruna, og alt viste sig at fungere normalt. 

I ekstremt lave temperaturer kan opladningstiden i nogle tilfælde være længere end normalt. Rækkevidden kan også blive påvirket, idet energiforbruget til opvarmning vil være forholdsvis højt. 

Hvad sker der, hvis batteriet bliver helt afladet?

Batterilejeaftalen omfatter fuld dækning med døgnassistance – også hvis batteriet er helt afladet. Hvis det er tilfældet, kan du tilkalde vejhjælp og blive kørt til nærmeste ladestation inden for 80 km radius. 

Opladning

Hvad sker der, hvis jeg oplader batteriet hver dag, også selv om det ikke er afladet?

De nye lithium-ion-batterier i Renaults elbiler har ingen "hukommelse". De kan derfor oplades når som helst, også delvist, uden at deres kapacitet forringes. Lithium-ion-batterier er de mest effektive på markedet i dag: Takket være høj energitæthed kan de lagre mere energi pr. vægtenhed end andre batterityper, hvilket giver længere rækkevidde. Du kan trygt lade så ofte du vil, også selv om batteriet ikke er helt afladet. 

Aflades batteriet, selv om jeg ikke bruger bilen?

Batteriets daglige afladningstal er for lavt til at have nogen praktisk betydning. Bilen skal stå ubenyttet i flere uger, inden ladeniveauet synker mærkbart. 

Hvorfor skal jeg leje batteriet?

Vi vil gerne kunne garantere, at din nye Renault elbil har en rimelig salgspris og den bedst mulige ydelse. Derfor udlejer vi batteriet til dig mod en månedlig betaling. 

Batterilejeaftalen er en tryghed for dig. Den garanterer, at dit batteri altid er i god stand med mindst 75% af den oprindelige kapacitet. 

Hvordan skifter jeg batteriet?

Batterilejeaftalen garanterer, at dit batteri altid er i god stand med mindst 75% af den oprindelige kapacitet. Af hensyn til risikoen for elektrisk stød, forbrænding og andre skader bør du aldrig selv afmontere batteriet. Det bør kun gøres af en godkendt Z.E.-tekniker. 

Elbilstjenester

Hvilken vedligeholdelse kræver en elbil sammenlignet med en benzin- eller dieselbil?

Der er de samme serviceaftaler for eldrevne og brændstofdrevne biler. Men elbiler er lettere og billigere at vedligeholde end benzin- og dieselbiler. Fx skal motorolien i de sidstnævnte skiftes regelmæssigt for at holde motoren velsmurt og bortlede varme. For elbilejere er olieskift et fjernt minde. Elmotorer behøver ikke motorolie. Elbilers bremsebelægninger og øvrige bremsedele holder desuden betydeligt længere end benzin- og dieselbilers. 

Er vejhjælp ved evt. havari gratis?

Ja, Renault Z.E. Assistance er inkluderet i hele garantiperioden. Hvis du havarerer pga. en mekanisk eller elektrisk fejl, kan du få gratis assistance døgnet rundt alle ugens dage. For Renault ZOE kan du endvidere få assistance i hele batteriets lejeperiode, hvis dit batteri bliver helt afladet under kørsel. 

Jeg brugte tidligere My Z.E. Connect, men nu fungerer tjenesten ikke i min Renault ZOE. Hvorfor?

Tjenesterne i My Z.E. Connect tilbydes omkostningsfrit i tre år til Renault ZOE. Derefter må du registrere dig årligt på My Z.E. Online for fortsat at få My Z.E. Connect gratis til Renault ZOE. 

Hvordan skifter jeg fra My Z.E. Connect til My Z.E. Interactive?

Hvis du vil bruge My Z.E. Interactive skal du først registrere dig på My Z.E. Online og tilmelde dig My Z.E. Connect. Du kan ikke bruge My Z.E. Interactive uden at være tilmeldt My Z.E. Connect (gælder for Renault KANGOO Z.E.). Du kan tilmelde dig My Z.E. Interactive fra My Z.E. Online. 

Kan jeg bruge tjenesterne My Z.E. Connect og My Z.E. Interactive uden at oprette en brugerkonto?

Nej. Du skal tilmelde dig via My Z.E. Online forat få adgang til tjenesterne. 

Hvordan fungerer tilslutningsmulighederne?

Via din tilmelding kan du benytte de tilknyttede apps, der kræver dataforbindelse via et mobilnet. Du kan købe flere apps i vores R-LINK Store.